De Doula's in Oost - foto door Foto Robin Haurissa

De Doula’s in Oost - Aankondiging filmvertoning

Op 9 mei is er in Oost een vertoning van de documentaire de Doula’s van de stad. De in
lockdown gemaakte film volgt Adelheid Roosen’s bewondering voor vrouwen die in de haarvaten van
hun wijken en stad dagelijks klaar staan voor een ander. Met alerte zintuigen bevechten de doula’s -
zij die jou gidst - armoede, eenzaamheid, huiselijk geweld, criminaliteit en meer. Zij zien het onrecht,
proeven het verdriet en horen in de stiltes het geweld. In deze openhartige en indringende film
ontvouwen de acht vrouwen zich naar elkaar en brengen zo de bron van waaruit zij geven en werken
aan het licht. Ondanks hun totaal verschillende achtergronden ontdekken zij dat ze meer gemeen
hebben dan ze verwacht hadden.

Een dertigtal sleutelvrouwen, oftewel onze eigen doula’s uit Oost, gaat op uitnodiging van
Vrouwenruimte de Kat en Prachtvrouw samen de documentaire zien en daarna met elkaar in
gesprek. Een van de vrouwen uit de film is aanwezig en er zullen ook een aantal beleidsmaaksters in
de zaal zijn. Wij kijken er naar uit om -met de film als uitgangspunt- elkaar te ontmoeten en te
ontdekken wat er bij onze eigen doula’s speelt. Waar lopen onze vrouwen tegenaan, hoe overwinnen
ze dat, en hoe kunnen ze daarbij beter ondersteund worden?