MISSIE EN VISIE

Stichting Prachtvrouw stelt zich ten doel Nederlandse vrouwen met een migratieachtergrond te ondersteunen in hun ontwikkel- en emancipatieproces. Dit omvat de levensdomeinen van de moderne vrouw, waaronder het combineren van zorg en werk, opvoeding, gezondheid, onderwijs en zelfbeschikking.

Middels coaching, loopbaanbegeleiding en educatie worden vrouwen in staat gesteld hun weg te vinden richting zelfstandigheid en een actieve rol in de samenleving. Prachtvrouw biedt daartoe een laagdrempelige en veilige omgeving waarin persoonlijke wensen en mogelijkheden centraal staan en waar iedere vrouw de mogelijkheid krijgt zich verder te ontplooien, talenten te ontwikkelen of door te stromen.

Stichting Prachtvrouw motiveert vrouwen in een kwetsbare positie om het maximale uit zichzelf te halen. Zodat ze regie hebben over hun eigen leven, ze emanciperen en ze participeren in de Nederlandse samenleving.
Wij geloven dat elke vrouw talenten heeft die belangrijk zijn. Soms hebben vrouwen hulp nodig om deze talenten te zien en te gebruiken. Stichting Prachtvrouw coacht vrouwen om zelfstandiger te worden, nieuwe dingen te leren en voor zichzelf op te komen

NU EN IN DE TOEKOMST

De toekomst is belangrijk.

Daarom hebben we voor de komende periode onze plannen op papier gezet. Dat beleidsplan, voor de periode van 2021 tot en met 2023, kun je hieronder lezen.

Klik op de tekst hieronder om onze plannen voor de komende periode te lezen.

Stichting Prachtvrouw Meerjaren beleidsplan 2021-2023