Training signaleren geldzorgen

Training signaleren van geldzorgen

Wij hebben een workshop georganiseerd voor onze vrijwilligers en stagiaires over geld en geldzorgen.

Eerst werd er een documentaire bekeken, waarin ervaringsdeskundigen aan het woord komen. Deze werd met de groep besproken en vervolgens werd er gesproken over:

  • Signaleren van geldzorgen;
  • Aankaarten van geldzorgen;
  • Tot slot het doorverwijzen bij geldzorgen.
Training signaleren geldzorgen