Training Kiezen voor Werk

Kiezen voor Werk?

Training 1 'Ik en Geld'
Training 2 'Geldzaken op Orde'

In samenwerking met Diversion heeft Stichting Prachtvrouw het project Kiezen voor Werk georganiseerd voor vrouwen in een kwetsbare positie. De training bestaat uit twee delen en wordt gegeven door een ervaren trainer en een rolmodel, die tevens als co-trainer fungeert.

Hoe richt je als vrouw je leven in op het moment dat je trouwt of kinderen krijgt? Hoe combineer je de zorgtaken thuis met een eventuele baan? Blijf je werken, stop je of ga je minder uren werken? Hoe zit het met kinderopvang en wegen de kosten daarvan op tegen het feit dat je werkt? En wat zijn de financiële consequenties als je minder gaat werken of helemaal stopt? We gingen hierover in dialoog met de vrouwen.

Zelf een keuze maken is lastig, en vaak hebben vrouwen het gevoel er alleen voor te staan. Wij willen graag weten wat zij zelf belangrijk vinden.
In gesprek over geldzaken door middel van stellingen en een ervaringsverhaal te vertellen en daarover vragen te stellen.
Doel is om vrouwen te laten denken over werk en geldzaken en wat de redenen zijn om je daarin te verdiepen. Het uitwisselen van ervaringen over de balans tussen zorg, werk en huishoudelijke taken.

Het was een leerzame training en de vrouwen zijn geïnspireerd geraakt door andere vrouwen en hebben kennis opgedaan over geldzaken. Tevens kregen zij veel tips over waar zij informatie kunnen vinden over allerlei regelingen en voorzieningen van de gemeente en informatie van het Nibud. Maar ook hoe zij hun financiële zaken kunnen regelen als het gaat om werk, inkomen en financiële opvoeding.

Wij geven twee keer per jaar een empowerment training 'Op Weg Naar Werk' aan vrouwen in een kwetsbare situatie. Dit is in samenwerking met de Gemeente Amsterdam, afdeling Diversiteit. Vanuit de Alliantie Samen Sterk met Werk.

Training Kiezen voor Werk
Training Kiezen voor Werk