Kunst voor je Brein

Kunst voor je brein

Elke woensdag van 10.00-13.00 uur  is er inloop en een ontmoetingsplek voor migrantenouderen 55+ en hun mantelzorgers.

We beginnen met inloop koffie en thee en een keer in de maand is er een creatief aanbod zoals 'kunst voor je brein'. De vakkracht legt uit wat er mogelijk is om met de eigen handen te gaan maken. Niets moet, er is ruimte om je op je eigen manier uit te drukken. Kunst en cultuur hebben een grote meerwaarde op het leven van mensen met dementie, omdat ze bijdragen aan zingeving, zelfvertrouwen, beleving en contact.

Kunst spreekt diepere gevoelslagen en herinneringen aan bij mensen.
Een vast onderdeel tijdens de inloop is bewegen op muziek. Na afloop is er een gezamenlijke lunch.

Kunst voor je Brein-2310-03
Kunst voor je Brein-2310-03