Vrouwennetwerk Actief, alle vrouwen doen mee!

Prachtvrouw gaat een Vrouwennetwerk opzetten in Oost!

Doel is de zelfredzaamheid en participatie van vrouwen in Oud Oost te versterken. Vrouwennetwerk Actief wordt een platform en een samenwerkingsverband met verschillende partnerorganisaties en vrouwengroepen in Oost die ondersteuning en activiteiten bieden aan vrouwen in Amsterdam-Oost.

Ondanks de grote stappen in de emancipatie van vrouwen die de afgelopen decennia in Nederland gezet zijn, lopen vrouwen op het gebied van participatie (actief meedoen aan de samenleving) en zelfredzaamheid nog steeds achter bij mannen. Dit geldt nog sterker voor vrouwen met een multiculturele achtergrond. Daarom is het belangrijk om een extra inspanning te leveren.

Dit vrouwennetwerk gaat bestaan uit organisaties uit Amsterdam-Oost die zich inzetten voor de emancipatie van vrouwen. Dit netwerk is een overkoepelende organisatie die samen kijkt wat de behoeftes van vrouwen in Amsterdam-Oost zijn en hoe die aansluiten bij de activiteiten die de organisaties aanbieden. Met het vrouwennetwerk kunnen we ervoor zorgen dat we als vrouwenorganisaties elkaar beter kennen en vrouwen naar elkaar kunnen doorverwijzen.

Vrouwennetwerk Actief zal vier keer per jaar bij elkaar komen. Het doel hiervan is om elkaar goed te leren kennen, vrouwelijke buurtbewoners goed door te verwijzen en indien daar behoefte aan is, gezamenlijke activiteiten te organiseren voor vrouwen. Er worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor professionals en vrijwilligers. Bij het Vrouwennetwerk Actief staat het aanbod van de ‘eigen’ organisatie niet centraal, maar de vraag en de behoefte van de vrouw. Bovengenoemde activiteiten zullen in 2021 uitgevoerd worden.