Prachtvrouw stelt zich ten doel Nederlandse vrouwen met een migratieachtergrond te ondersteunen in hun ontwikkel- en emancipatieproces. Dit omvat de levensdomeinen van de moderne vrouw, waaronder het combineren van zorg en werk, opvoeding, gezondheid, onderwijs en zelfbeschikking.
Middels coaching, loopbaanbegeleiding en educatie worden vrouwen in staat gesteld hun weg te vinden richting zelfstandigheid en een actieve rol in de samenleving. Prachtvrouw biedt daartoe een laagdrempelige en veilige omgeving waarin persoonlijke wensen en mogelijkheden centraal staan en waar iedere vrouw de mogelijkheid krijgt zich verder te ontplooien, talenten te ontwikkelen of door te stromen.