training dementie maart 2023

Training dementie

Wij hebben een training over Dementie georganiseerd voor de vrijwilligsters van Stichting Prachtvrouw. De training bestond uit vier bijeenkomsten. Tijdens de derde training hebben wij kennis gemaakt met de geriater van de migrantenpoli in Amsterdam, Jos van Campen van OLVG en Jennifer van den Broeke van Pharos. De prachtvrouwen krijgen al steeds meer deskundigheid door de bruikbare informatie en tips die worden gedeeld. Zo kunnen zij op de woensdagen nóg beter de Marokkaanse ouderen die steeds meer gaan vergeten, ondersteunen op het Dapperplein.

Wist je dat de eerste screening dementie bij ouderen ook bij de huisarts kan? Als de huisarts signalen van dementie ziet, kan hij de persoon doorsturen naar de geheugenpoli, maar voor veel patiënten met een migratie-achtergrond is de drempel naar het ziekenhuis hoog. Daarom hebben psycholoog Miriam Goudsmit en Jos van Campen, geriater OLVG gezocht naar een geschikt instrument voor de huisartsenpraktijk en kwamen ze uit bij de RUDAS (Rowland Universal Dementia Assessment Scale). De RUDAS kan in een kwartier worden afgenomen door de huisarts of praktijkondersteuner en is begrijpelijk voor mensen die laaggeletterd zijn.